Blog/News
Father Bartminski becomes the first recipient of Polish award for interreligious dialogue and tolerance
Jan 14, 2012 Posted in: Blog/News 0


On January 8, 2012 our Father Bartminski was awarded the Fr. Roman Indrzejczyk award by the the Polish Council of Christians and Jews. The prize was granted for his life-long work to promote dialogue and advocate for respect, openness and tolerance between religions. Father Bartminski is the first recipient of this award that was established in memory of Father Indrzejczyk, a prominent priest who was famous for his friendly and open attitude towards all people of good will and who tragically died in the 2010 plane crash near Smolensk.

The award ceremony took place in the parish of Krasiczyn. For those who can read Polish, a more detailed article is below.

We are very proud and very happy for our dear Fr. Bartminski. The award is so well deserved, and we know there will be many more to follow!

 

Informacja z Krasiczyna

8 stycznia br. w parafii Krasiczyn odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka b. proboszczowi tamtejszej parafii ks. Stanisławowi Bartmińskiemu. Wyróżnienie przyznała mu Polska Rada Chrześcijan i Żydów, jak czytamy w uzasadnieniu „w dowód uznania dla działalności na rzecz dialogu międzyreligijnego, kształtowania społecznych postaw otwartości i tolerancji, wzajemnego szacunku oraz urzeczywistniania chrześcijańskiej miłości bliźniego”.

Najpierw licznie zebranych parafian i Gości przywitał Proboszcz parafii ks. Wiesław Kałamarz. Dostrzegł duchownych, m. in. Ks. Prałatów: Rusina, Majchra, Stanisza, Sznaja i Woźniaka, osoby świeckie m. in. W-ce Marszałka Sejmu RP p. Marka Kuchcińskiego, Wojewodę Podkarpacką p. Małgorzatę Chomycz, przedstawicieli samorządu miasta Przemyśla z Przewodniczącym Rady Miasta p. Janem Bartmińskim i z-cą Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciechem Błachowiczem, p. Jerzego Kowalskiego Wójta Gminy Krasiczyn, Prezesa PWIN p. Stanisława Stępnia, przedstawicieli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu p. E. Kasperską i Ż. Niedbała, oraz szereg innych osób.

Mszę św. koncelebrowało 8 księży, a homilię wygłosił ks. Prałat Mieczysław Rusin archiprezbiter przemyski, proboszcz Archikatedry. Po Mszy św. p. Bogdan Białek redaktor naczelny miesięcznika „Charaktery”, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, wiceprzewodniczący PRChiŻ, organizator  spotkań polsko-żydowskich w Kielcach poinformował o tej nagrodzie, której pierwsza emisja ma właśnie miejsce Krasiczynie.

Następnie prof. Stanisław Krajewski współprzewodniczący Rady ze strony żydowskiej, członek Polskiej Akademii Nauk i profesor Uniwersytetu Warszawskiego, żydowski działacz, propagator dialogu międzyreligijnego, który tworzył Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Izraelskiej i PRChiŻ, mówił o dialogu żydowsko-katolickim.

Po nim ks. Wiesław Dawidowski augustianin, współprzewodniczący Rady ze strony chrześcijańskiej, przybliżył postać ks. Romana Indrzejczyka, niezwykłego kapłana, b. wiceprzewodniczącego PRChiŻ, kapelana Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, z którym zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Na koniec  p. Zbigniew Nosowski działacz katolicki red. naczelny Więzi, KAI, członek KIK, świecki audytor Synodu Biskupów w Watykanie, zastępca przewodniczącego PRChiŻ, przewodniczący Kapituły Nagrody Dziennikarskiej “Ślad” im. bp. Jana Chrapka, autor kilkuset programów telewizyjnych, m.in. cykli “Boskie i cesarskie”, “Dzieci Soboru zadają pytania” przedstawił postać Laureata.

Z kolei p. Ewa Trafna rzeźbiarka, laureatka wielu nagród, w tym zrealizowanego w  2001 r. pomnika w Jedwabnem, zaprezentowała plakietkę nagrody w formie metalowej księgi ze stosownymi napisami, a sześcioosobowy (skromny, że względu na święta w kościołach wschodnich) chór Oeikumene z Kielc wykonał kilka kolęd rosyjskich i ukraińskich. Laureat podziękował Kapitule oraz wszystkim uczestnikom, a wręczoną plakietkę przekazał na ręce ks. proboszcza Wiesława Kałamarza do gabloty kościelnej, zawierającej wiele pamiątkowych medali ofiarowanych przez parafian krasiczyńskich.

Uroczystość zakończył bankiet w Zamku krasiczyńskim, na którym ok. 75 osób, przy biesiadnym „szwedzkim stole”  miało okazję do ciekawych rozmów, wymiany poglądów i zawarcia znajomości.  Duszpasterz z Krasiczyna.

 

 

 

Leave a Reply